jueves, 9 de agosto de 2012

Atletismo: as carreiras de vallas

Esta modalidade atlética alterna dous movementos naturais, que son, como podemos ver no seguinte vídeo, a carreira e o salto. O obxetivo para os participantes é o de chegar antes que o resto á meta tratando de saltar as vallas sen derrubalas:Achegarémonos agora aos seus comezos e á súa instauración nos xogos Olímpicos:
Como xa poidemos ver no primeiro vídeo, dentro das carreiras de vallas existen as seguintes modalidades:
  • 100 metros para mulleres
  • 110 metros para homes 
  • 400 metros para os dous sexos.

Aparte dun elemento técnicos propio como o da saída de tacos (xa explicado na entrada das carreiras de velocidade), o salto das vallas e o ritmo en carreira son aspectos técnicos funtamentais neste tipo de carreiras. A continuación explicaremos como debemos de realizalos tendo en conta que, cada proba ten as súas particuliaridades:

  • Para os 100 m. e 110 m., dende a saída, sóense dar 8 pasos ata a primeira valla e posteriormente 3 pasos entre cada unha delas ata chegar ao final. O salto sempre se realiza coa mesma perna de batida ou impulso.
  • Para a proba de 400 m. dende a saída, danse aproximadamente 22 -24 pasos ata a primeira valla e entre valla e valla sobre 15-17, neste caso, moitos atletas debido á fatiga, realizan o salto de vallas alternando a perna de batida, polo tanto sempre darán un número par de pasos.
A idea fundamental de todo o anterior é que é importante ter moi marcado o ritmo da carreira e percibir ben as distancias entre as vallas para lograr unha carreira coordinada, áxil e económica enerxéticamente.E por se aínda non nos quedou clara a técnica de salto de vallas, podemos observar o seguinte vídeo:
Xa por último, para familiarizarnos co ritmo de carreira e o salto das vallas poderemos realizar as seguintes tarefas:

  • Estes tres primeiros exercicios tratan de mellorar o xesto técnico do salto coa perna de ataque e coa perna de batida de xeito frontal á valla:


  • Tamén propoñemos actividades nas que interveñen, aínda que dun xeito máis adaptado ao noso aprendizaxe, o ritmo de carreira e salto, realizandoo pasos lateralmente:

No hay comentarios:

Publicar un comentario